Partners Tarieven

Koppelen met uw verloningspakket

Medewerkers importeren naar TaskTime®

Automatische verzending van inloggegevens naar medewerkers

Uren inclusief ORT voor verloning- en facturatie-export naar uw pakket

Demo aanvragen
Personeelsplanning Software

Automatische verzending van inloggegevens naar medewerkers

Tijdens het importeren van uw medewerkersbestand naar TaskTime®, worden er automatisch inloggegevens per mail verstuurd naar uw medewerkers.

Personeelsplanning Software

Uw pakket koppelen

Indien u een pakket wilt koppelen aan TaskTime®, kunt u gebruik maken van onze bestaande koppelingen. Op aanvraag kan TaskTime® een nieuwe koppeling toevoegen met uw pakket.

Personeelsplanning Software

Data export

Met betrekking tot de verloning en facturatie neemt TaskTime® al het werk uit handen. Zodra er een koppeling is gerealiseerd, stuurt TaskTime® alle van belang zijnde data naar uw verlonings- en/of facturatiepakket. Hierbij worden uren uit gespecificeerd in ORT percentages en worden er gereden kilometers doorgegeven. Bij dit alles wordt er rekening gehouden met kostenplaatsen en de diverse cao's van uw locaties.