Partners Tarieven

Log van mutaties

Alle logs per dienst kunnen inzien

Snel en gericht filteren naar mutaties van een specifieke dienst

Logs van verwijderde diensten blijven zichtbaar

Demo aanvragen
Personeelsplanning Software

Bij het aanmaken van een dienst

Personeelsplanning Software

Bij het wijzigen van diensttijden

Personeelsplanning Software

Bij opslaan als openstaande dienst

Personeelsplanning Software

Bij het verwijderen van een dienst

Personeelsplanning Software

Bij het koppelen van een dienst aan een medewerker

Personeelsplanning Software

Bij het ontkoppelen van een dienst van een medewerker

Personeelsplanning Software

Bij het verplaatsen van een dienst naar een andere medewerker

Personeelsplanning Software

Bij het verplaatsen van een dienst naar een andere dag

Personeelsplanning Software

Bij het uitnodigen van medewerkers om op dienst te reageren

Personeelsplanning Software

Bij reactie van een medewerker op een dienstuitnodiging