Partners Tarieven

TaskTime® app voor medewerkers

Push notificaties ontvangen bij mutaties van het rooster

Rooster inzien en gewerkte uren accorderen

Reageren op het aanbod van openstaande diensten

Demo aanvragen
Personeelsplanning Software

Notificaties bij mutaties in dienstrooster

TaskTime® controleert elk half uur of er wijzigingen zijn aangebracht in het rooster van uw medewerker. Bij wijzigingen ontvangt de medewerker een push notificatie hierover.

Personeelsplanning Software

Notificatie voorafgaand aan een eerstvolgende dienst

Twee uur voor de aanvang van een dienst, ontvangt de medewerker een notificatie met daarin de locatie, het adres en het tijdstip van de dienst.

Personeelsplanning Software

Notificatie bij dienstaanbod

Als planner kunt u de openstaande diensten versturen naar uw medewerkers. U bepaalt welke diensten naar welke medewerkers worden gestuurd. De medewerkers ontvangen een notificatie via de TaskTime® app dat er nieuwe diensten beschikbaar zijn en kunnen hierop reageren.

Meer over uitnodigingen versturen >
Personeelsplanning Software

Beschikbaarheid doorgeven

Via de TaskTime® app kunnen medewerkers hun beschikbaarheid doorgeven. Ze kunnen per dag aangeven wel of niet beschikbaar te zijn. Indien ze aangeven beschikbaar te zijn, kunnen ze aangeven voor de gehele dag beschikbaar te zijn of alleen tussen bepaalde tijdstippen.